fbpx
Deneme Derslerimiz Ücretsizdir

Antalya Gitar Kursu

Antalya Konyaaltı’nda yer alan MEB Özel Antalya Sanat Müzik ve Güzel Sanatlar Kursu olarak birebir gitar dersi vermekteyiz.
Antalya Gitar Kursu; Antalya Sanat.
Müzik çocuklarda yeni nöral bağlantıların kurulmasını sağlayarak beynin gelişimine katkı sağlar. Dil ve ifade becerilerinin gelişmesini güçlendirir. Bir müzik eserinin çözümlenmesi,  kuvvetli bir konsantrasyon gerektirir. Bu konsantrasyonun çocuklarda ve yetişkinlerde gittikçe geliştiğini gözlemleriz. Matematiksel bir sayma ile ilerleyen müzik, çocuklarda matematiksel algıyı güçlendirir. Aynı zamanda bir müzik eseri, barındırdığı tema ile imgeleme becerisini çocuklarda oluşturur. Çaldığı ezgileri aklında tutması ve tekrarlaması hafızaya dayalı becerilerini geliştirir. Hedef koyma ise bir eseri bitirme ve sergileme aşamalarında üzerinde durulan diğer önemli konudur. Çocuğa verilen hedefler, onun zamanlama becerisini oluşturur.

Gitar, yukarıda yazılı tüm bu becerileri oluşturur, geliştirir. Başlama yaşı 7 olarak kabul görmüştür. İnce kas becerilerini geliştiren bu çalgı, çalarken aynı zamanda kucakta taşınır, taşınma ve çalmanın aynı anda olduğu bu koordinasyon becerisi ise belirtilen yaşlarda ancak şekillenir. Deneme derslerinde bu yeterlilik, ritmik hafıza, melodik hafıza test edilir.

GİTAR KURS PROGRAMININ AMAÇLARI: Bu program Gitar Anasanat Dalı alanında eğitim görmek ve
yorumcu ya da eğitici olarak kariyer sahibi olmak isteyen en az 7 yaş ve üzeri bireyler için
hazırlanmıştır.

Gitar  Kurs Programı ile kursiyerlerin;

 1. Gizli kalmış yeteneklerini ortaya çıkartarak, sanatsal anlamda zihin ve beden gelişimlerine yön vermeleri,
 2. Temel müzik ve gitar bilgisine sahip olmaları,
 3. Gitar repertuvarını ve teknikleri kavramaları,
 4. Eğitim süresi içerisinde gitar çalma tekniğini edinmeleri ve sürekli geliştirmeleri uluslararası alanda kabul görmüş Arenas ve Sor Metotlarının takip edebilmeleri,
 5. Eğitim süresi içerisinde Solo Gitar Repertuvarını tanımaları, temel gitar eserlerini öğrenip çalabilmeleri,
 6. Birden fazla enstrüman ile birlikte çalabilme becerisini geliştirmeleri ve gitar için önemli genel Oda Müziği Repertuvarını tanımaları ve çalabilmeleri,
 7. Eğitim sürecinde edindikleri bilgi ve deneyimleri müzik dünyasında bir yorumcu ya da bir eğitici olarak kullanabilmeleri amaçlanmaktadır.

GİTAR KURS PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

 1. Bu program ile kursiyerlere Klasik Müzik ve Gitar Anasanat Dalı konularında teorik ve entellektüel bilgiler verilerek sanatsal donanımları oluşturulacak ve bu bilgiler pratiğe transfer edilerek bütünsel bir müzik eğitimi verilecektir.
 2. Konunun derste öğrenilmesine özen gösterilecektir. Yakından uzağa, kolaydan zora, ulusaldan evrensele, bilinenden bilinmeyene, çözümleme, tüme varım, alıştırma, uygulama gibi yöntem ve teknikler kullanılacaktır.
 3. Eğitim faaliyetleri düzenlenirken korrepetisyon, ansamble, oda müziği, orkestra, müziksel işitme okuma ve yazma (solfej) programlarıyla kursiyerlere çok sesli duyma, birlikte çalabilme ve söyleyebilme yetileri kazandırılacaktır.
 4. Kursiyerlere gam, arpej ya da çalıştıkları eserlerin teknik anlamda zor olan pasajları çalmakta yaşayacakları zorlukları daha kolay ve kısa yoldan giderebilecekleri özel çalışma stilleri öğretilecektir.
 5. Kursiyerlere eğitim sürecinde ve sonunda yapılan resital, konser ve gösterilerle topluluk karşısına çıkabilme, özgüven, sahne disiplini ve sahne heyecanı duyguları yaşatılacak ve bunlara bağlı olarak duygu kontrol mekanizması geliştirilecektir.
 6. Sanatta disiplin kurallarını kursiyerlere eğitim sürecinde hissettirerek ve yaşatarak öğrenmeleri sağlanacak ve bu öğretinin okul ve ev yaşantılarına da transfer edilerek genel başarılarının yükselmesi sağlanacaktır.
 7. Derslerde ve ev ödevleri aracılığı ile tekrar ve egzersiz yapma alışkanlığının kazandırılması fayda ve sonuçları konusunda farkındalık oluşturarak, bu farkındalığı eğitim süreci sonrasında sanatsal yaşamlarına da uygulamalarına aracılık edilecektir.
 8. Gerektiğinde uzman ve kaynak kişilerden derslerde yararlanılacaktır.
 9. Kursa kayıtta yapılacak seviye tespit sınavı sonucuna göre seviye sınıfları oluşturulacaktır.
 10. Her seviye sonu sınav yapılır, başarılı olanlara kurs yönetimince seviye başarı belgesi verilir, bir seviyede yeterli olmayan öğrenci o seviyeyi tekrar eder,
 11. Derslerimiz haftada bir branş dersi ve bir solfej dersi olmak üzere iki saattir.
 12. Kurs programı öğretim sürecinde konuya ve amaca uygun olarak egzersiz, çalışma ve repertuar metot kitapları (LCM metot kitabı, Carulli etüt kitabı, Crisboom etüt kitabı, Kayser op. 20. Kitabı, Kreutzer 42 studies kitabı, Aria Antique kitabı, Dotzauer etüt kitabı, Stutschevsky etüt kitabı, Fevillard günlük eksersizler kitabı, Sevcik eksersiz kitabı, Crossmann eksersiz kitabı, popper eksersiz vb.) Öğrenci/kursiyerin bireysel gelişimleri dikkate alınarak kullanılabilir.
 13. Gitar Kurs Programı özet olarak 8 seviyeden oluşmaktadır;
 1. Seviye: Gitarda doğru parmak pozisyonları, oturuş, duruş, temel vuruş değerleri, temel müzik terimleri ve sembolleri, gam ve arpejleri, Arenas Gitar Metodu No:1, London College of Music (LCM) Gitar Metodu
 2. Seviye: Gamlar ve arpejleri, melodik minör gamlar, Arenas no:1, LCM Metodu
 3. Seviye: Gamlar ve arpejleri, gitar repertuvarında sıkça kullanılan terimler, hareket ve nüanslar, gitar edebiyatı gelişimi, gitar müziği formları, F.SOR opus 11 no: 1, LCM Metodu, seçenekli olarak, J.S. Bach suite, Carcassi sonatin mi minör, Piazzola milonga no: 1
 4. Seviye: Gamlar ve arpejleri, gitar repertuvarında Türk besteciler, kadans bilgisi, eser analizi, Carcassi sonatin la majör ya da re majör, Piazzola milonga no:2, müzik formları, LCM Metodu
 5. Seviye: Gamlar ve arpejleri, müzik formları, Granadianas Rasguedo çalışmaları, stil bilgisi, Jazz müziğine giriş, Piazzola milonga no:4, Piazzola porteno no:1-2-3-4, LCM Metodu
 6. Seviye: Yüksek seviye nüans çalışmaları, Carulli Tarrega teknik etütler, V.Lobos Prelude no: 1-2-3, Piazzola milonga no: 5-6-7, LCM Metodu
 7. Seviye: Sor etütler, J.S. Bach prelude füg allegro, Schubert quartet (Flüt, gitar, viola, çello), Piazzola milonga no: 8-9-10, LCM Metodu
 8. Seviye: J.S. Bach Lavta suite no: 1, Brouwer sonat yer alır, LCM Metodu

PROGRAMIN SÜRESİ
Haftalık ders saati sayısı: 2
Programın haftalık dağılımına göre yılda: 33 hafta
Kurs süresi: 8 seviyede Toplam: 2 x 33 x 8 = 528 saat

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ ESASLAR:

Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatı çerçevesinde değerlendirme yapılacaktır. Her seviye sonunda kursiyerlere uygulamalı sınav yapılır. Kurs sonunda kursiyerlerin program çerçevesinde edindikleri bilgi ve kazanımlarını ölçmek amacıyla teorik ve uygulamalı bir sınav düzenlenir. Sınav değerlendirmesi, MEB Özel Kurslar Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri dikkate alınarak yapılır. Aşağıda belirtilen puanlama esaslarına göre yapılan değerlendirme sonucunda başarılı olan kursiyerlere “Kurs Bitirme Belgesi” verilir.

Ücretsiz Deneme Dersimize Kayıt Olun